• Agor a gohirio cwest i farwolaeth Emiliano Sala

  Mae'r cwest i farwolaeth y pêl-droediwr, Emiliano Sala wedi cael ei agor a'i ohirio.

  mai corff yr Archentwr 28 oed, oedd newydd ymuno â Chlwb Pêl-droed Caerdydd, gafodd ei godi nos Fercher ddiwethaf o weddillion awyren a blymiodd i Fôr Udd ar 21 Ionawr.

  Clywodd y gwrandawiad yn Llys Crwner Bournemouth bod anafiadau i'r pen a'r corff wedi eu cofnodi fel achos y farwolaeth a bod y corff wedi ei adnabod trwy olion bysedd.

  Mae'r heddlu, y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr (AAIB) a'r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) yn parhau i ymchwilio i'r achos.

  Mae disgwyl i'r ymholiadau hynny gymryd rhwng chwech a 12 mis i'w cwblhau.

  Roedd Sala yn teithio o Nantes i Gaerdydd gyda'r peilot David Ibbotson mewn awyren fechan Piper Malibu pan ddiflannodd yr awyren yn ardal Guernsey.

  Mae'r cwest yn cael ei gynnal yn Dorset, oherwydd i harbwr Portland yn y sir honno y cafodd corff Sala ei gludo wedi'r cyrch i'w godi o weddillion yr awyren ar wely'r môr.

  Mae corff Mr Ibbotson yn dal ar goll wedi i'r awdurdodau wneud penderfyniad "anodd" i ddod â'r chwilio amdano i ben.

  Mae ei deulu wedi creu tudalen ar-lein er mwyn ceisio codi £300,00 ar gyfer cyrch preifat ac mae dros hanner yr arian wedi ei godi mewn ychydig dros ddeuddydd.

  Next on www.bbc.co.uk

  System evaluation: This is  truth  with an error of 50%

  User rating: This is  truth  with an error of 50%

  You can give your personal estimation of the news to underline their conformity to real facts. By voting, you teach the system to distinguish truth and false. Your input will help people get independent view on things happening.

  False
  Truth