• Cwest Carl Sargeant i ailagor ym mis Gorffennaf

  Mae dyddiad tebygol wedi cael ei nodi ar gyfer ailagor y cwest i farwolaeth y cyn-weinidog yn Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant.

  Mae disgwyl i'r gwrandawiad ailddechrau ddydd Llun 8 Gorffennaf yn Rhuthun o flaen yr Uwch Grwner, John Gittins a phara am bum niwrnod.

  Bu'n rhaid gohirio'r cwest fis Tachwedd y llynedd wedi i gyfreithwyr ar ran y prif weinidog ar y pryd, Carwyn Jones, nodi bwriad i ofyn am adolygiad barnwrol mewn cysylltiad â phenderfyniad i beidio galw dau dyst.

  Roedd cyfreithwyr ar ran teulu Mr Sargeant hefyd wedi gwneud cais i gael mynediad i gofnodion ffôn Mr Jones a'i ymgynghorydd arbennig, Matt Greenough.

  Dywedodd y cyfreithiwr sy'n cynrychioli teulu Mr Sargeant, Neil Hudgell, ei bod hi'n bwysig i nodi dyddiadau fel bod ei berthnasau'n "cael atebion" ynghylch amgylchiadau'r farwolaeth.

  'Pwysig' gosod dyddiad

  Roedd Mr Gittins wedi bwriadu dod â'r cwest i ben ar 30 Tachwedd 2018 ac roedd nifer o gyd-aelodau Mr Sargeant yng nghabinet Llywodraeth Cymru wedi rhoi tystiolaeth, gan gynnwys Mr Jones.

  Ond dywedodd y crwner na fyddai'n bosib gwneud hynny, gan nodi bwriad i alw Mr Jones yn ôl i roi mwy o dystiolaeth.

  Roedd cyfreithwyr Mr Jones yn codi cwestiynau ynghylch penderfyniad i beidio galw Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Aaron Shotton, a'i ddirprwy, Bernie Attridge, i roi tystiolaeth.

  Cafodd Mr Sargeant ei ganfod yn farw yn ei gartref ar 7 Tachwedd 2017, bedwar diwrnod wedi iddo gael ei ddiswyddo o'r cabinet. Roedd yn 49 oed.

  Cafodd ei ddiswyddo wedi cyhuddiad o ymddygiad amhriodol yn erbyn menywod - honiadau yr oedd yn eu gwadu.

  Dywedodd Mr Hudgell: "Er bod peth amser cyn y cwest, mae'n bwysig iawn i'r teulu Sargeant bod dyddiad wedi ei bennu.

  "Maen nhw'n parhau i obeithio y bydd y cwest yn rhoi atebion sydd mawr eu hangen am amgylchiadau marwolaeth gynamserol a thrasig Carl."

  Next on www.bbc.co.uk

  System evaluation: This is  truth  with an error of 50%

  User rating: This is  truth  with an error of 50%

  You can give your personal estimation of the news to underline their conformity to real facts. By voting, you teach the system to distinguish truth and false. Your input will help people get independent view on things happening.

  False
  Truth