• Cynlluniau i dorri 380 o swyddi ym Mhrifysgol Caerdydd

  Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi cynlluniau i dorri 380 o swyddi dros gyfnod o bum mlynedd wrth geisio gwneud arbedion o £20m.

  Mewn e-bost at staff y brifysgol, dywedodd rheolwyr nad oedd modd diystyru gwaharddiadau gorfodol.

  Ond, dywedodd eu bod nhw'n gobeithio bydd yr arbedion yn deillio o ddiswyddiadau gwirfoddol a rheolaeth recriwtio.

  Roedd y ddogfen a elwir yn 'Trawsnewid Caerdydd' hefyd yn argymell newid i adrannau academaidd a rhai eraill o fewn y brifysgol.

  Fe gafodd y cynlluniau eu derbyn gan gorff rheoli'r brifysgol ddydd Llun.

  Mae'r cynlluniau yn cynnwys:

  Daw'r cyhoeddiad ar ôl i'r brifysgol gyhoeddi colled o £22.8m yn 2017-18, pan roedd cynnydd o 5.2% yn y gwariant ond fe gododd yr incwm o 2.5%.

  Bwriad y brifysgol yw cael nôl i orwerth erbyn 2019-20 gan dorri costau staffio o 59.6% i ddim mwy na 56% o incwm erbyn 2022-23.

  "Mae'r brifysgol yn cynllunio i leihau lefelau staffio presennol 7%, o 380 (staff llawn amser) dros gyfnod o bum mlynedd.

  "Mae modd gwneud hyn wrth gymharu'r nifer cyfartalog o drosiad staff gwirfoddol o 6%," yn ôl yr Is-Ganghellor, Colin Riordan yn yr e-bost.

  Ychwanegodd: "Mae 'Trawsnewid Caerdydd' yn gynllun o newid, fydd yn ein galluogi i osod arian angenrheidiol i gyd fynd gyda ffyrdd dyfeisgar o addysgu ac ymchwilio.

  "Rydym yn cynnig cyrsiau newydd mewn cyfnod o heriau byd eang fel Gwyddoniaeth Data a Gwyddoniaeth Amgylcheddol.

  "Rydym hefyd yn cynnig ysgol ieithyddol, lenyddol ac arferion creadigol i gynnig cyfleoedd newydd," meddai.

  Next on www.bbc.co.uk

  System evaluation: This is  truth  with an error of 50%

  User rating: This is  truth  with an error of 50%

  You can give your personal estimation of the news to underline their conformity to real facts. By voting, you teach the system to distinguish truth and false. Your input will help people get independent view on things happening.

  False
  Truth