• Disgyblion yn gwrthod gwisgo trwynau coch Comic Relief

  Mae disgyblion ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi penderfynu peidio gwisgo trwynau coch ar ddiwrnod Comic Relief mewn ymdrech i leihau'r defnydd o blastig.

  Yn hytrach, bydd disgyblion Ysgol Gynradd Treganna yn paentio eu trwynau yn goch.

  Yn ôl rhai o'r disgyblion, maen nhw wedi bod yn cael gwersi ar newid hinsawdd ac effaith plastig ar anifeiliaid y môr ac felly wedi teimlo'r angen i weithredu.

  Dywedodd llefarydd ar ran Comic Relief eu bod yn falch o weld yr ysgol yn parhau i gefnogi'r diwrnod, a'u bod yn chwilio am ddewisiadau eraill ar gyfer y trwynau coch yn y dyfodol.

  Mae Emi a Mia o Ysgol Gynradd Treganna wedi derbyn cefnogaeth eu cyd-ddisgyblion a'r staff ar gyfer y paentio.

  Dywedodd Mia: "Fe wnes i ysgrifennu llythyr at yr ysgol yn awgrymu i ni beidio â gwisgo'r trwynau coch ar y diwrnod, a phaentio ein trwynau yn lle.

  "'Dwi'n meddwl ei fod yn syniad da achos dyw e ddim yn dda i ddefnyddio plastig achos mae'n mynd i'r môr ac yn niweidio anifeiliaid."

  Deiseb yn erbyn y trwynau coch

  Ychwanegodd Bethan, sydd hefyd yn ddisgybl yn yr ysgol: "Does dim llawer o ddefnydd i'r trwyn coch fel tegan. Mae e jest yn cael ei wisgo un diwrnod o'r flwyddyn.

  "Dwi ddim yn meddwl bod chi'n mynd i gerdded rownd yn gwisgo trwyn coch bob dydd!"

  Mae deiseb ar wahân wedi dechrau ar-lein yn galw ar roi stop i werthiant y trwynau coch, gan annog y BBC a Comic Relief i fod "ar flaen y gad o ran newid agweddau am blastig".

  Mae'r BBC wedi derbyn cais am ymateb.

  Next on www.bbc.co.uk

  System evaluation: This is  truth  with an error of 50%

  User rating: This is  truth  with an error of 50%

  You can give your personal estimation of the news to underline their conformity to real facts. By voting, you teach the system to distinguish truth and false. Your input will help people get independent view on things happening.

  False
  Truth