• Cymraes yn dyst i gyflafan Christchurch

  Disgrifiodd un Gymraes ei anghrediniaeth bod cyflafan wedi digwydd yn "ninas ddistaw" Christchurch yn Seland Newydd.

  Mae dros 40 o bobl wedi eu lladd a nifer wedi eu hanafu yn dilyn ymosodiad ar ddau fosg yn y ddinas.

  Siaradodd Elliw Alwen Watts ar raglen y Post Cyntaf fore Gwener gan ddweud iddi weld sefyllfa "reit erchyll" wrth yrru drwy Christchurch.

  Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi trydar ei gefnogaeth: "Mae pobl #Cymru yn sefyll mewn undod â phobl Seland Newydd heddiw."

  'Reit erchyll'

  Gan siarad ar raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru fore Gwener, disgrifiodd Elliw Alwen Watts yr hyn a welodd wrth yrru i Christchurch.

  "O'n i'n dreifio i'r dre ar y pryd... deud y gwir o'n i newydd adael tŷ a dyma fi'n clywed wbath ar y radio, wbath Christchurch, rwbath saethu, a nes i jyst ddim meddwl dim byd o'r peth achos dio jest ddim yn rhwbath sy'n digwydd yn fan hyn.

  "Ac wedyn pan o'n i'n agosáu at y dre, o'dd 'na andros o draffig, seirens heddlu ac ambiwlansys yn dod o bob cyfeiriad, a nes i ddreifio heibio wedyn lle'r oedd yr ymosodiad cyntaf wedi digwydd, a jest lot o heddlu a ballu o gwmpas.

  "O'dd o'n reit erchyll deud y gwir, mae e jyst yn ofnadwy meddwl bo rhwbath felly 'di digwydd mewn dinas ddistaw fel hyn."

  'Jest ddim yn digwydd yma'

  Dywedodd bod y sefyllfa yn well erbyn hyn, ond bod heddlu'n annog pobl i aros adref.

  "Mae petha bach gwell erbyn ŵan," meddai. "Mi oedd plant a ballu wedi eu cau mewn ysgolion, a'r canol i gyd 'di bod ar lockdown 'lly, sneb yn cael symud a ballu, ond mae pawb 'di cael mynd adre at eu teuluoedd rŵan.

  "Be sy'n drist ydy mae 'na rai pobol dal ar goll."

  Dywedodd Elliw fod y llu yn paratoi rhag ofn bydd digwyddiad tebyg yn rhyw le arall yn y wlad.

  "Mae 'na dristwch mawr dros y wlad, pawb mewn sioc."

  "Dydio ddim yn rhwbath 'da chi'n disgwyl fan hyn, dio jest ddim yn rhwbath sy'n digwydd," meddai.

  Next on www.bbc.co.uk

  System evaluation: This is  truth  with an error of 50%

  User rating: This is  truth  with an error of 50%

  You can give your personal estimation of the news to underline their conformity to real facts. By voting, you teach the system to distinguish truth and false. Your input will help people get independent view on things happening.

  False
  Truth