• Gwrthod tâl atal tagfeydd yng Nghaerdydd yn 'siomedig'

  Mae penderfyniad Cyngor Caerdydd i beidio â gosod tâl atal tagfeydd yn y brif ddinas yn "siomedig", yn ôl Awyr Iach Cymru.

  Roedd y cyngor yn ystyried cyflwyno'r tâl fel rhan o gynllun £32m i leihau llygredd awyr a chyrraedd targedau amgylcheddol.

  Mae'r awdurdod bellach o'r farn y byddai cyflwyno'r tal yn cosbi perchnogion ceir hŷn ac yn symud y broblem i rannau eraill o'r ddinas.

  Dywedodd Joseph Carter, cadeirydd Awyr Iach Cymru: "Rydyn ni'n gobeithio gweld y cyngor yn gwyrdroi'r penderfyniad er mwyn amddiffyn y rhai sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan y llygredd."

  Ymysg y cynlluniau eraill sydd yn cael eu hystyried gan y cyngor mae:

  Bydd trwydded tacsi ond yn cael eu rhoi i gerbydau sy'n cyrraedd safonau allyriadau Euro 6 ac mae'r awdurdod yn bwriadu rhoi £4.5m tuag osod terfynau cyflymder o 20mya newydd ar hyd y ddinas.

  'Ardal awyr glan yn hanfodol'

  Ychwanegodd Mr Carter: "Mae penderfyniad Cyngor Caerdydd yn siomedig... mae gosod tâl atal tagfeydd mewn dinasoedd yn un o'r dulliau fwyaf effeithiol o leihau allyriadau cerbydau.

  "Credwn fod cyflwyno ardal awyr glan yn hanfodol os ydyn ni am daclo'r lefelau llygredd peryglus ar hyd y ddinas."

  Ychwanegodd: "Er ein bod ni'n croesawu cynlluniau eraill y cyngor, mae'r ffocws ar derfynau cyfreithiol yn dangos diffyg uchelgais."

  Yn ôl y Cynghorydd Caro Wild, aelod o'r cabinet ar gyfer trafnidiaeth, mae Caerdydd "o fewn y terfynau cyfreithiol ar hyd y ddinas, ond y glanaf yw'r aer y gorau fydd hi i bawb".

  Next on www.bbc.co.uk

  System evaluation: This is  truth  with an error of 50%

  User rating: This is  truth  with an error of 50%

  You can give your personal estimation of the news to underline their conformity to real facts. By voting, you teach the system to distinguish truth and false. Your input will help people get independent view on things happening.

  False
  Truth