• Cadarnhad fod cwmni adeiladu Dawnus yn nwylo gweinyddwyr

  Daeth cadarnhad swyddogol fod cwmni adeiladu Dawnus wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

  Yn ôl datganiad brynhawn Gwener, mae cwmni Grant Thornton UK LLP wedi cael eu penodi'n weinyddwyr dros rannau Prydeinig y cwmni, ond nid y canghennau tramor.

  Mae grŵp Dawnus yn cyflogi tua 700 o bobl dros chwech o swyddfeydd rhanbarthol, ac yn gyfrifol am 44 o safleoedd adeiladu ar hyn o bryd.

  Mae'r cwmni wedi mynd i drafferthion oherwydd arafu yn y diwydiant adeiladu.

  Dywedodd Alistair Wardell o Grant Thornton: "Mae grŵp Dawnus wedi wynebu nifer o heriau amrywiol ac er gwaeth ymdrechion sylweddol i adfywio'r busnes, yn anffodus nid yw wedi medru achub y grŵp.

  "O ganlyniad mae llif arian y cwmni wedi golygu nad yw'r busnes mewn safle i barhau i weithredu, gan gynnwys cwblhau prosiectau adeiladu sydd eisoes wedi dechrau.

  "Er nad yw trafferthion ariannol y cwmni yn ganlyniad i Brexit, does dim amheuaeth fod ansicrwydd Brexit wedi cael effaith ar yr ymdrechion i achub y busnes.

  "Ein blaenoriaeth gyntaf yw gweithio gyda'r rheolwyr i sicrhau fod yr effaith ar gwsmeriaid, gweithwyr a chredydwyr yn cael ei leihau."

  Next on www.bbc.co.uk

  System evaluation: This is  truth  with an error of 50%

  User rating: This is  truth  with an error of 50%

  You can give your personal estimation of the news to underline their conformity to real facts. By voting, you teach the system to distinguish truth and false. Your input will help people get independent view on things happening.

  False
  Truth