• Safbwynt Brexit Mark Drakeford yn 'ddryslyd'

  Mae safbwynt Prif Weinidog Cymru ar Brexit yn "ddryslyd" ac yn "anghynaladwy", yn ôl aelod o Llafur Cymru.

  Dywedodd Mark Drakefordd ddydd Mercher ein bod ni'n agos iawn at gyrraedd y pwynt lle dylid galw refferendwm arall.

  Ond mynnodd arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru mai'r flaenoriaeth yw rhoi digon o amser i Aelodau Seneddol gyrraedd consensws ar y cytundeb Brexit.

  Yn ôl ffynhonnell o fewn y blaid, sydd am aros yn ddienw, "dylai Mr Drakeford fod yn gliriach wrth alw am refferendwm arall".

  Daw'r sylwadau wrth i'r Prif Weinidog, Theresa May geisio perswadio ASau bleidleisio o blaid ei chytundeb Brexit am y trydydd tro.

  Bydd pleidlais ar ei chynnig diweddaraf yn cael ei gynnal cyn 20 Mawrth, ar ôl i ASau bleidleisio o blaid gofyn am ganiatâd yr Undeb Ewropeaidd i oedi ar y broses o adael.

  'Achosi tensiwn'

  Dywedodd y ffynhonnell bod diffyg eglurder Mr Drakeford mewn cyfnod mor bwysig yn y broses o adael yr UE yn "achosi tensiwn o fewn cabinet Llywodraeth Cymru".

  "Dydi hi ddim yn gynaliadwy i ddweud nad yw safbwynt Llywodraeth Cymru wedi newid, er bod cymaint wedi newid dros y ddwy flynedd a hanner diwethaf," meddai.

  "Mae ei safbwynt yn ddryslyd. Mae'n rhaid iddo fod yn gliriach wrth alw am refferendwm arall."

  Next on www.bbc.co.uk

  System evaluation: This is  truth  with an error of 50%

  User rating: This is  truth  with an error of 50%

  You can give your personal estimation of the news to underline their conformity to real facts. By voting, you teach the system to distinguish truth and false. Your input will help people get independent view on things happening.

  False
  Truth