• Teyrnged i 'ffrind gorau' wedi tân Pontardawe

  Mae gwraig wedi rhoi teyrnged i wr "rhyfeddol" gafodd ei ddarganfod yn farw yn dilyn tân mewn garej ym Mhontardawe.

  Cafodd Mark Logan, 31 ac o Odre'r Graig, ei ganfod yn farw yn Rhos am tua 03:00 fore Sul 10 Mawrth.

  Wrth roi teyrnged, dywedodd ei wraig Kirsty bod y teulu "wedi torri'n calonnau gan y drasiedi".

  Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i'r digwyddiad, ond nid ydyn nhw'n credu bod amgylchiadau amheus.

  'Ffrind gorau'

  Aeth y deyrnged ymlaen: "Mae cymaint y galla' i ddweud am ba mor rhyfeddol oedd Mark. Roedd yn wr ardderchog ac yn ffrind gorau i mi, ac roeddwn yn ei garu mwy na all geiriau ddweud.

  "Roedd yn dad ymroddedig i'n dau fab, oedd wedi gwirioni ag e. Byddwn ni'n trysori ein hatgofion ohono a bydd yn ein calonnau am byth."

  Ychwanegodd yr heddlu bod gyrrwr tacsi a dynion oedd yn ardal Delffordd cyn y digwyddiad bellach wedi eu darganfod ac wedi cynorthwyo swyddogion gyda'r ymchwiliad.

  Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ychwanegol gysylltu gyda'r heddlu ar 101.

  Next on www.bbc.co.uk

  System evaluation: This is  truth  with an error of 50%

  User rating: This is  truth  with an error of 50%

  You can give your personal estimation of the news to underline their conformity to real facts. By voting, you teach the system to distinguish truth and false. Your input will help people get independent view on things happening.

  False
  Truth